Obec Malá Víska se nachází ve Středočeském kraji, okrese Beroun a hraničí s vojenským prostorem Brdy.

Malá Víska je pohorská obec, dříve Malé Vísky, protože Kostelík
zahrnuje dvě vesničky vzdálené asi 300 metrů od sebe
v nadmořské výšce 552 metrů. Obec je otevřená na sever,
východ a západ. Domy jsou sestaveny do dvou skupin neb
„vísek“. Domy dolní Malé Vísky se kupí kolem návsi se
zvoničkou, a domy v horní Malé Vísce kolem návsi s rybní-
čkem a podél dvou úzkých a nepravidelných uliček. Domi-
nantou horních Vísek je budova bývalé školy, kde se v sou-
časné době nachází Obecní úřad. Vsí protéká živý potůček,
jenž pramení v lesní studánce na „Belu“ asi 300 metrů
na jih od vsi. Teče k Neřežínu, kde se vlévá do Červeného
potoka.

Aktuální úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí

Zápis č.35 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 28.12.2012
28.12.201228.12.2012

Zápis č.34 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 10.12.2012.
21.12.201221.01.2013

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky.
17.12.201218.01.2013

Kolaudační souhlas s užíváním domovní vrtané studny na p.p.č. 221/6.
05.12.201209.01.2013

Rozhodnutí k stavebnímu povolení na domovní vrtanou studnu - Bc.Jan Lukeš.
02.12.201202.01.2013

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2013.
27.11.201211.12.2012

Sbírka použitého ošacení.
22.11.201214.12.2012

Zápis č.33 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 12.11.2012
20.11.201220.12.2012

Obecně závazná vyhláška č.7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20.11.201220.12.2012

Program divadelních zájezdů SDH na I. pololetí 2013.
20.11.201220.12.2012

Zápis č. 32 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 8.10.2012
23.10.201223.11.2012

Stavební povolení na prodloužení vodovodního řádu pro oblast SO1
22.10.201222.11.2012

Rozhodnutí o změně stavby,stavební povolení na stodolu, oplocení, dešťovou kanalizaci.
16.10.201216.11.2012

Rozhodnutí o změně stavby, stavební povolení na stavbu rodinného domu před dokončením.
16.10.201216.11.2012

ČEZ Distribuce a.s. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiních porostů.
29.09.201229.10.2012

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na rodinný dům. Stavebník Bc. Jan Lukeš.
27.09.201227.10.2012

Územní souhlas pro ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby.
22.09.201222.10.2012

Zápis č.31 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 10.9.2012
21.09.201221.10.2012

Oznámení o době a místě konání voleb.
21.09.201221.10.2012

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnimu jednání
21.09.201221.10.2012

Automobilová soutěž "RELLY PŘÍBRAM - 2012"
19.09.201207.10.2012

Rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny. Bc.Jan Lukeš
10.09.201212.10.2012

ROZHODNUTÍ k výstavbě ČOV na pozemku par.č.221/20
05.09.201209.10.2012

Zápis č.30 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 13.8.2012.
23.08.201223.09.2012

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení 10,00 (pan Jiří Šindelář)
23.08.201223.09.2012

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení 9,30 (pan Jiří Šindelář)
23.08.201223.09.2012

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, Bc. Jan Lukeš
21.08.201221.09.2012

Zahájení územ.řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna.
06.08.201214.09.2012

Zahájení řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do domovní ČOV
04.08.201214.09.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.
30.07.201230.08.2012

Souhlas s umístěním stavby domovní čistírny odpadních vod na pozemku parc.č.221/20 k.ú.Malá Víska
29.07.201229.08.2012

Oznámení o upuštění od konání veřejné dražby
27.07.201227.08.2012

Zápis č.28 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 18.6.2012
25.07.201225.08.2012

Zápis č.29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 9.7.2012
25.07.201225.08.2012

Hospodaření Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka
25.07.201225.08.2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejného vodovodního řádu v obci Malá Víska
25.07.201225.08.2012

Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné za rok 2011.
07.07.201207.08.2012

Zápis č.27 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 11.6.2012
26.06.201226.07.2012

Stavební povolení na stavbu - p. Jan Vacura
26.06.201226.07.2012

Rozhodnutí k vydání stavebního povolení na studnu a domácí ČOV. (Jan Vacura)
23.06.201223.07.2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA na dům Malá Víska 48.
23.06.201229.08.2012

Souhlas s provedením ohlášené stavby manž.Babinských.
07.06.201207.07.2012

Oznámení o zahájení veřej. ústního jednání o umístění veřej.vodovod. řádu a vodovodních přípojek
07.06.201207.07.2012

Oznámení o zahájení řízení - domovní vrtaná studna a ČOV.
29.05.201229.06.2012

Zápis č. 26 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 14.5.2012.
29.05.201229.06.2012

Nabytí právni moci.
20.05.201220.06.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 30.5.,1.6.,11.6.,14.6., 20.6.2012
18.05.201218.06.2012

Zápis č. 25 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 16.4.2012
25.04.201225.05.2012

Informace k evidenci pálení suchého zahradního odpadu
20.04.201220.05.2012

Zápis č.24 z veřejného zasedáni zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 12.3.2012
15.03.201215.04.2012

Poplatky za komunální odpad a poplatky za psy.
15.03.201215.04.2012

Záměr o pronájmu pozemku p.č 277/16
13.03.201229.04.2012

Zápis č.23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 13.2.2012
28.02.201228.03.2012

Záměr obce k pronájmu
28.02.201228.03.2012

Výzva k účasti na závěřečné kontrolní prohlídce el.vedení.
14.02.201214.03.2012

Oznámení o spojeném řízení a k veřejnému ústnímu jednání k stavbě na ppč.221/6 k.ú. Malá Víska
14.02.201214.03.2012

OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání.
02.02.201205.03.2012

Oznámení o zahájení územního řízení k umístění stavby záhradní domek
01.02.201216.02.2012

Závěřečný účet a návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka
28.01.201228.02.2012

Rozpočet obce Malá Víska na rok 2012
17.01.201217.02.2012

Zápis č.22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 9.1.2012
16.01.201216.02.2012

Záměr Obce Malá Víska k pronajmu obecních prostorů.
09.01.201224.01.2012

Kontakt

Obecní úřad Malá Víska
Malá Víska 44
267 62 Malá Víska
pošta Komárov

telefon  +420 311 572 014
mobil:  724 180 128
email obec@malaviska.cz

Úřední hodiny

Pondělí  18:00 - 20:00 h
Středa  18:00 - 19:00 h

Programy ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Čas poslední aktualizace: 07.06.2019 000 16:56       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine