Rozcestník

Obec Malá Víska se nachází ve Středočeském kraji, okrese Beroun a hraničí s vojenským prostorem Brdy.

Malá Víska je pohorská obec, dříve Malé Vísky, protože Kostelík
zahrnuje dvě vesničky vzdálené asi 300 metrů od sebe
v nadmořské výšce 552 metrů. Obec je otevřená na sever,
východ a západ. Domy jsou sestaveny do dvou skupin neb
„vísek“. Domy dolní Malé Vísky se kupí kolem návsi se
zvoničkou, a domy v horní Malé Vísce kolem návsi s rybní-
čkem a podél dvou úzkých a nepravidelných uliček. Domi-
nantou horních Vísek je budova bývalé školy, kde se v sou-
časné době nachází Obecní úřad. Vsí protéká živý potůček,
jenž pramení v lesní studánce na „Belu“ asi 300 metrů
na jih od vsi. Teče k Neřežínu, kde se vlévá do Červeného
potoka.

Aktuální úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí

Zápis č.21 z mimořádného zasedání ZO Malá Víska ze dne 19.12.2011
23.12.201123.01.2012

Zápis č.20 z veřejného zasedání ZO Malá Víska ze dne 12.12.2011
15.12.201109.01.2012

Přerušení dodávky elektřiny - 7.12.2011 a 14.12.2011
23.11.201127.12.2011

Zápis č.18 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 1.11.2011
01.11.201122.12.2011

Oznámení o zahájeni stavebního řízení bez místního šetření.
29.11.201115.12.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby-p.Jiří Šindelář - Nabytí právni moci..
18.11.201110.12.2011

Zápis č.19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 14.11.2011
15.11.201102.12.2011

Rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu u pana Jiřího Mazoura
03.11.201119.11.2011

Rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu pani Renaty Mazourové a V.A.Mazourové
03.11.201119.11.2011

Zápis č.17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 10.10.2011
18.10.201104.11.2011

Usnesení a veřejná vyhláška o změně TP p.Jiřiho Mazoura
17.10.201102.11.2011

Usnesení a veřejná vyhláška o změně TP paní Renatě Mazourové a Vendule Alž.Mazourové
17.10.201102.11.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby p.Jiřího Šindeláře.
13.10.201131.10.2011

Zápis č.16 z veřejného zasedání ZO Malá Víska ze dne 12.9.2011
15.09.201130.09.2011

Zápis č.15 z veřejného zasedání ZO Malá Víska ze dne 8.8.2011
03.09.201120.09.2011

Zahájení územního řízení a veřejné ústní jednání-rodinný dům ppč.221/6 p.Šindelář
31.08.201116.09.2011

Sponzorský dar na obecní bezdrátový rozhlas.
12.08.201112.09.2011

Informace k žádosti o finanční dotaci na instalaci obecního bezdrátového rozhlasu.
06.07.201106.09.2011

Požární řád obce Malá Víska a Řád ohlašovny požáru obce Malá Víska
01.08.201101.09.2011

Zápis č.14 z veřejného zasedání ZO Malá Víska ze dne 11.7.2011
01.08.201101.09.2011

Zasedání č.14A z mimořádneho zasedání ZO obce Malá Víska ze dne 20.7.2011
01.08.201118.08.2011

Pronájem nebytového prostoru pro p.Javornického.
01.08.201115.08.2011

UZAVÍRKA krajské silnice II/117
23.03.201131.07.2011

Objížďkový jízdní řád - platí od 4.4.2011 do 31.7.2011
26.03.201131.07.2011

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - úprava trafostanice a kabely NN.
20.06.201106.07.2011

Územní rozhodnutí o ochranném pásmu farmy pro chov koní u BABY HORSE CENTER s.r.o.
09.06.201127.06.2011

Veřejná vyhláška č.04/2011 k územnímu plánu obce Malá Víska
30.05.201115.06.2011

OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnimu jednání.
07.05.201107.06.2011

Zahájení územního řízení u společnosti BABY HORSE CENTER s.r.o.
25.04.201131.05.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje řízení o návrhu zásad územního rozvoje středočeského kraje
16.03.201102.05.2011

OZNÁMENÍ o veřejnem projednání návrhu
22.03.201102.05.2011

Žádost BABY HORSE CENTER s.r.o. o pronájem obecního pozemku parcela č. 277/16
12.04.201102.05.2011

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení k územnímu plánu
14.02.201101.04.2011

SČÍTÁNÍ LIDU,DOMŮ A BYTŮ 2011
23.03.201128.03.2011

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - žádost BABY HORSE CENTER s.r.o.
18.02.201117.03.2011

Jednací řád zastupitelstva obce Malá Víska
25.02.201114.03.2011

Rozpočet obce na rok 2011
25.02.201113.03.2011

Kontakt

Obecní úřad Malá Víska
Malá Víska 44
267 62 Malá Víska
pošta Komárov

telefon  +420 311 572 014
mobil:  724 180 128
email obec@malaviska.cz

Úřední hodiny

Pondělí  18:00 - 20:00 h
Středa  18:00 - 19:00 h