Rozcestník

Obec Malá Víska se nachází ve Středočeském kraji, okrese Beroun a hraničí s vojenským prostorem Brdy.

Malá Víska je pohorská obec, dříve Malé Vísky, protože Kostelík
zahrnuje dvě vesničky vzdálené asi 300 metrů od sebe
v nadmořské výšce 552 metrů. Obec je otevřená na sever,
východ a západ. Domy jsou sestaveny do dvou skupin neb
„vísek“. Domy dolní Malé Vísky se kupí kolem návsi se
zvoničkou, a domy v horní Malé Vísce kolem návsi s rybní-
čkem a podél dvou úzkých a nepravidelných uliček. Domi-
nantou horních Vísek je budova bývalé školy, kde se v sou-
časné době nachází Obecní úřad. Vsí protéká živý potůček,
jenž pramení v lesní studánce na „Belu“ asi 300 metrů
na jih od vsi. Teče k Neřežínu, kde se vlévá do Červeného
potoka.

Aktuální úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí

Zápis č.21 z mimořádného zasedání ZO Malá Víska ze dne 19.12.2011
23.12.201123.01.2012

Zápis č.20 z veřejného zasedání ZO Malá Víska ze dne 12.12.2011
15.12.201109.01.2012

Oznámení o zahájeni stavebního řízení bez místního šetření.
29.11.201115.12.2011

Přerušení dodávky elektřiny - 7.12.2011 a 14.12.2011
23.11.201127.12.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby-p.Jiří Šindelář - Nabytí právni moci..
18.11.201110.12.2011

Zápis č.19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 14.11.2011
15.11.201102.12.2011

Rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu u pana Jiřího Mazoura
03.11.201119.11.2011

Rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu pani Renaty Mazourové a V.A.Mazourové
03.11.201119.11.2011

Zápis č.18 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 1.11.2011
01.11.201122.12.2011

Zápis č.17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 10.10.2011
18.10.201104.11.2011

Usnesení a veřejná vyhláška o změně TP p.Jiřiho Mazoura
17.10.201102.11.2011

Usnesení a veřejná vyhláška o změně TP paní Renatě Mazourové a Vendule Alž.Mazourové
17.10.201102.11.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby p.Jiřího Šindeláře.
13.10.201131.10.2011

Zápis č.16 z veřejného zasedání ZO Malá Víska ze dne 12.9.2011
15.09.201130.09.2011

Zápis č.15 z veřejného zasedání ZO Malá Víska ze dne 8.8.2011
03.09.201120.09.2011

Zahájení územního řízení a veřejné ústní jednání-rodinný dům ppč.221/6 p.Šindelář
31.08.201116.09.2011

Sponzorský dar na obecní bezdrátový rozhlas.
12.08.201112.09.2011

Pronájem nebytového prostoru pro p.Javornického.
01.08.201115.08.2011

Požární řád obce Malá Víska a Řád ohlašovny požáru obce Malá Víska
01.08.201101.09.2011

Zápis č.14 z veřejného zasedání ZO Malá Víska ze dne 11.7.2011
01.08.201101.09.2011

Zasedání č.14A z mimořádneho zasedání ZO obce Malá Víska ze dne 20.7.2011
01.08.201118.08.2011

Informace k žádosti o finanční dotaci na instalaci obecního bezdrátového rozhlasu.
06.07.201106.09.2011

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - úprava trafostanice a kabely NN.
20.06.201106.07.2011

Územní rozhodnutí o ochranném pásmu farmy pro chov koní u BABY HORSE CENTER s.r.o.
09.06.201127.06.2011

Veřejná vyhláška č.04/2011 k územnímu plánu obce Malá Víska
30.05.201115.06.2011

OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnimu jednání.
07.05.201107.06.2011

Zahájení územního řízení u společnosti BABY HORSE CENTER s.r.o.
25.04.201131.05.2011

Žádost BABY HORSE CENTER s.r.o. o pronájem obecního pozemku parcela č. 277/16
12.04.201102.05.2011

Objížďkový jízdní řád - platí od 4.4.2011 do 31.7.2011
26.03.201131.07.2011

SČÍTÁNÍ LIDU,DOMŮ A BYTŮ 2011
23.03.201128.03.2011

UZAVÍRKA krajské silnice II/117
23.03.201131.07.2011

OZNÁMENÍ o veřejnem projednání návrhu
22.03.201102.05.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje řízení o návrhu zásad územního rozvoje středočeského kraje
16.03.201102.05.2011

Jednací řád zastupitelstva obce Malá Víska
25.02.201114.03.2011

Rozpočet obce na rok 2011
25.02.201113.03.2011

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - žádost BABY HORSE CENTER s.r.o.
18.02.201117.03.2011

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení k územnímu plánu
14.02.201101.04.2011

Kontakt

Obecní úřad Malá Víska
Malá Víska 44
267 62 Malá Víska
pošta Komárov

telefon  +420 311 572 014
mobil:  724 180 128
email obec@malaviska.cz

Úřední hodiny

Pondělí  18:00 - 20:00 h
Středa  18:00 - 19:00 h