Výbory a komise

Kontrolní výbor

Provádí kontroly plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování kompetencí jednotlivých orgánů obce.

 

předsedkyně kontrolního výboru   Alexandra Humlová

 

člen kontrolního výboru                Milan Pekárek ml.

  člen kontrolního výboru                Bc. Jan Lukeš
   

 

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s finančními prostředky, sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

 předseda finančního výboru   Zdeněk Hausner ml.

 člen finančního výboru        Renáta Šmídová

 člen finančního výboru          Ing. Marcela Abrhámová

Kam dál?

Samospráva