Směrnice

Směrnice č. 1/2016 - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2016 - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1-2016 (DOC 58.5 kB)

Příloha č. 1 - Směrnice č. 5/2015 Schvalování účetní závěrky

Příloha č. 1

ke směrnici č. 5/2015 Harmonogram schvalování účetní závěrky

Příloha č.1 - směrnice 5-2015 (PDF 735.12 kB)

 

Směrnice č. 5/2015 Schvalování účetní závěrky

Směrnice č. 5/2015

Schvalování účetní závěrky

Směrnice č.5-2015 (PDF 2.03 MB)

 

Směrnice č. 4/2015 O organizaci a způsobu provedení inventarizace majetků a závazků

Směrnice č. 4/2015

O organizaci a způsobu provedení inventarizace majetků a závazků

Směrnice č. 4-2015 (PDF 2.9 MB)

 

Směrnice č. 3/2015 O provádění pokladních operací

Směrnice č. 3/2015

O provádění pokladních operací

Směrnice č. 3-2015 (PDF 1.31 MB)

Směrnice č. 2/2015 O zabezpečení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Směrnice č. 2/2015

O zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Směrnice č. 2-2015 (PDF 2.31 MB)

Směrnice č. 1/2015 Účtování časového rozlišení a dohadných položek v obci Malá Víska

Směrnice č. 1/2015

Účtování časového rozlišení a dohadných položek v obci Malá Víska

Směrnice č. 1-2015 Účtování časového rozlišení a dohadných položek (PDF 732.93 kB)

Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku.

Vnitroorganizační směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku.

Odpisový plán(PDF 267.13 kB)
Rozpočtová pravidla obce Malá Víska

Rozpočtová pravidla (PDF 41.89 kB)
Oběh učetních dokladů u OÚ Malá Víska

Oběh účetních dokladů(PDF 43.41 kB)
Právni výklad k invetarizaci

Právni výklad k inventarizaci (PDF 123.79 kB)

Kam dál?

Obecní úřad