Struktura OÚ

Starosta

Je statutárním zástupcem obce.
Řídí chod obce jako celek, podává všeobecné informace o obci, podnikání, záměrech obce, zajišťuje a podává informace o průběhu investičních akcí, připravuje vyhlášky obce.
 

Místostarosta

Zastupuje v době nepřítomnosti starostuZastupitelstvo obce Malá Víska pro období
2022 - 2026: Funkce:
Jméno:   
starostka  Sitnerová Martina
místostarosta Abrhám Michal
člen    Humlová Alexandra
člen    Pekárková Lada
člen    Hausner Zdeněk ml.

Kontrolní orgány obce:

Kontrolní výbor:

předseda     Humlová Alexandra 

se zaměřuje na to, jak se plní usnesení zastupitelstva, jak  obecní úřad dodržuje právni předpisy na úseku samostatné působnosti. Dále plní kontrolní úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo obce. 
 
 


Finanční výbor:

předseda     Hausner Zdeněk

kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, popřípadě plní další úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo.

Kam dál?

Obecní úřad