Rozcestník

Starosta

Je statutárním zástupcem obce.
Řídí chod obce jako celek, podává všeobecné informace o obci, podnikání, záměrech obce, zajišťuje a podává informace o průběhu investičních akcí, připravuje vyhlášky obce.
 

Místostarosta

Zastupuje v době nepřítomnosti starostuZastupitelstvo obce Malá Víska pro období
2018 - 2022: Funkce:
Jméno:   
starostka  Sitnerová Martina
místostarosta Abrhám Michal
člen    Humlová Alexandra
člen    Pekárek Milan ml.
člen    Hausner Zdeněk ml.

Kontrolní orgány obce:

Kontrolní výbor:

předseda     Humlová Alexandra 

se zaměřuje na to, jak se plní usnesení zastupitelstva, jak  obecní úřad dodržuje právni předpisy na úseku samostatné působnosti. Dále plní kontrolní úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo obce. 
 
 


Finanční výbor:

předseda     Hausner Zdeněk

kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, popřípadě plní další úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo.

Kontakt

Obecní úřad Malá Víska
Malá Víska 44
267 62 Malá Víska
pošta Komárov

telefon  +420 311 572 014
mobil:  724 180 128
email obec@malaviska.cz

Úřední hodiny

Pondělí  18:00 - 20:00 h
Středa  18:00 - 19:00 h