Školství

ŠKOLSTVÍ

V obci Malá Víska není MŠ ani ZŠ. Děti navštěvují nejbližší MŠ a ZŠ. T. G. Masaryka v Komárově.

Za dalším vzděláním dojíždí např. do Hořovic, kde mají možnost studovat na:

SOŠ a SOU Hořovice

www.soshorovice.cz

Gymnázium Václava Hraběte

www.gvh.cz

Kam dál?

Život v obci