Rozcestník

Poplatky 2020

Kalkulace nákladů na odpady

Kalkulace nákladů na odpady

Kalkulace nákladů na odpady (PDF 621.57 kB)

Poplatky 2018

Poplatky 2017

Poplatky 2015

Poplatky 2015 - dodatek č.2 k obecně závazné vyhlášce č. 7/2012

Poplatky 2015 - dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 7/2012

Dodatek č. 2 k OZV č. 7-2012 (PDF 1.32 MB)

PoplatkyKomunální odpad: 


Poplatek platí fyzická osoba, jež má v obci trvalý pobyt nebo v obci vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Plátcem poplatků je vlastník nemovitostí, kde vzniká komunální odpad.Poplatky za psy:

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má v obci trvalý pobyt nebo sídlo.

Poplatek se platí ze psů starších tři měsíců, kromě psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P.

     

Kontakt

Obecní úřad Malá Víska
Malá Víska 44
267 62 Malá Víska
pošta Komárov

telefon  +420 311 572 014
mobil:  724 180 128
email obec@malaviska.cz

Úřední hodiny

Pondělí  18:00 - 20:00 h
Středa  18:00 - 19:00 h