Obec Malá Víska se nachází ve Středočeském kraji, okrese Beroun a hraničí s vojenským prostorem Brdy.

Malá Víska je pohorská obec, dříve Malé Vísky, protože Kostelík
zahrnuje dvě vesničky vzdálené asi 300 metrů od sebe
v nadmořské výšce 552 metrů. Obec je otevřená na sever,
východ a západ. Domy jsou sestaveny do dvou skupin neb
„vísek“. Domy dolní Malé Vísky se kupí kolem návsi se
zvoničkou, a domy v horní Malé Vísce kolem návsi s rybní-
čkem a podél dvou úzkých a nepravidelných uliček. Domi-
nantou horních Vísek je budova bývalé školy, kde se v sou-
časné době nachází Obecní úřad. Vsí protéká živý potůček,
jenž pramení v lesní studánce na „Belu“ asi 300 metrů
na jih od vsi. Teče k Neřežínu, kde se vlévá do Červeného
potoka.

Aktuální úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí

Zápis č.34 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 10.12.2012.
21.12.201221.01.2013

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky.
17.12.201218.01.2013

Kolaudační souhlas s užíváním domovní vrtané studny na p.p.č. 221/6.
05.12.201209.01.2013

Rozhodnutí k stavebnímu povolení na domovní vrtanou studnu - Bc.Jan Lukeš.
02.12.201202.01.2013

Zápis č.35 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 28.12.2012
28.12.201228.12.2012

Zápis č.33 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 12.11.2012
20.11.201220.12.2012

Obecně závazná vyhláška č.7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20.11.201220.12.2012

Program divadelních zájezdů SDH na I. pololetí 2013.
20.11.201220.12.2012

Sbírka použitého ošacení.
22.11.201214.12.2012

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2013.
27.11.201211.12.2012

Zápis č. 32 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 8.10.2012
23.10.201223.11.2012

Stavební povolení na prodloužení vodovodního řádu pro oblast SO1
22.10.201222.11.2012

Rozhodnutí o změně stavby,stavební povolení na stodolu, oplocení, dešťovou kanalizaci.
16.10.201216.11.2012

Rozhodnutí o změně stavby, stavební povolení na stavbu rodinného domu před dokončením.
16.10.201216.11.2012

ČEZ Distribuce a.s. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiních porostů.
29.09.201229.10.2012

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na rodinný dům. Stavebník Bc. Jan Lukeš.
27.09.201227.10.2012

Územní souhlas pro ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby.
22.09.201222.10.2012

Zápis č.31 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 10.9.2012
21.09.201221.10.2012

Oznámení o době a místě konání voleb.
21.09.201221.10.2012

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnimu jednání
21.09.201221.10.2012

Rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny. Bc.Jan Lukeš
10.09.201212.10.2012

ROZHODNUTÍ k výstavbě ČOV na pozemku par.č.221/20
05.09.201209.10.2012

Automobilová soutěž "RELLY PŘÍBRAM - 2012"
19.09.201207.10.2012

Zápis č.30 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 13.8.2012.
23.08.201223.09.2012

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení 10,00 (pan Jiří Šindelář)
23.08.201223.09.2012

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení 9,30 (pan Jiří Šindelář)
23.08.201223.09.2012

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, Bc. Jan Lukeš
21.08.201221.09.2012

Zahájení řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do domovní ČOV
04.08.201214.09.2012

Zahájení územ.řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna.
06.08.201214.09.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.
30.07.201230.08.2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA na dům Malá Víska 48.
23.06.201229.08.2012

Souhlas s umístěním stavby domovní čistírny odpadních vod na pozemku parc.č.221/20 k.ú.Malá Víska
29.07.201229.08.2012

Oznámení o upuštění od konání veřejné dražby
27.07.201227.08.2012

Zápis č.28 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 18.6.2012
25.07.201225.08.2012

Zápis č.29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 9.7.2012
25.07.201225.08.2012

Hospodaření Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka
25.07.201225.08.2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejného vodovodního řádu v obci Malá Víska
25.07.201225.08.2012

Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné za rok 2011.
07.07.201207.08.2012

Zápis č.27 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 11.6.2012
26.06.201226.07.2012

Stavební povolení na stavbu - p. Jan Vacura
26.06.201226.07.2012

Rozhodnutí k vydání stavebního povolení na studnu a domácí ČOV. (Jan Vacura)
23.06.201223.07.2012

Souhlas s provedením ohlášené stavby manž.Babinských.
07.06.201207.07.2012

Oznámení o zahájení veřej. ústního jednání o umístění veřej.vodovod. řádu a vodovodních přípojek
07.06.201207.07.2012

Oznámení o zahájení řízení - domovní vrtaná studna a ČOV.
29.05.201229.06.2012

Zápis č. 26 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 14.5.2012.
29.05.201229.06.2012

Nabytí právni moci.
20.05.201220.06.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 30.5.,1.6.,11.6.,14.6., 20.6.2012
18.05.201218.06.2012

Zápis č. 25 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 16.4.2012
25.04.201225.05.2012

Informace k evidenci pálení suchého zahradního odpadu
20.04.201220.05.2012

Záměr o pronájmu pozemku p.č 277/16
13.03.201229.04.2012

Zápis č.24 z veřejného zasedáni zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 12.3.2012
15.03.201215.04.2012

Poplatky za komunální odpad a poplatky za psy.
15.03.201215.04.2012

Zápis č.23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 13.2.2012
28.02.201228.03.2012

Záměr obce k pronájmu
28.02.201228.03.2012

Výzva k účasti na závěřečné kontrolní prohlídce el.vedení.
14.02.201214.03.2012

Oznámení o spojeném řízení a k veřejnému ústnímu jednání k stavbě na ppč.221/6 k.ú. Malá Víska
14.02.201214.03.2012

OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání.
02.02.201205.03.2012

Závěřečný účet a návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka
28.01.201228.02.2012

Rozpočet obce Malá Víska na rok 2012
17.01.201217.02.2012

Zápis č.22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 9.1.2012
16.01.201216.02.2012

Oznámení o zahájení územního řízení k umístění stavby záhradní domek
01.02.201216.02.2012

Záměr Obce Malá Víska k pronajmu obecních prostorů.
09.01.201224.01.2012

Kontakt

Obecní úřad Malá Víska
Malá Víska 44
267 62 Malá Víska
pošta Komárov

telefon  +420 311 572 014
mobil:  724 180 128
email obec@malaviska.cz

Úřední hodiny

Pondělí  18:00 - 20:00 h
Středa  18:00 - 19:00 h

Programy ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Čas poslední aktualizace: 23.05.2020 000 19:14       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine