Obec Malá Víska se nachází ve Středočeském kraji, okrese Beroun a hraničí s vojenským prostorem Brdy.

Malá Víska je pohorská obec, dříve Malé Vísky, protože Kostelík
zahrnuje dvě vesničky vzdálené asi 300 metrů od sebe
v nadmořské výšce 552 metrů. Obec je otevřená na sever,
východ a západ. Domy jsou sestaveny do dvou skupin neb
„vísek“. Domy dolní Malé Vísky se kupí kolem návsi se
zvoničkou, a domy v horní Malé Vísce kolem návsi s rybní-
čkem a podél dvou úzkých a nepravidelných uliček. Domi-
nantou horních Vísek je budova bývalé školy, kde se v sou-
časné době nachází Obecní úřad. Vsí protéká živý potůček,
jenž pramení v lesní studánce na „Belu“ asi 300 metrů
na jih od vsi. Teče k Neřežínu, kde se vlévá do Červeného
potoka.

Aktuální úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Víska.
28.05.201311.06.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO region Hořovicka za rok 2012.
28.04.201312.05.2013

Závěrečný účet za rok 2012.
28.05.201311.06.2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2012.
28.04.201312.05.2013

Zápis č.49 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 9.12.2013.
10.12.201327.01.2014

Zápis č.48 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 11.11.2013.
27.11.201311.12.2013

Zápis č.47 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 14.10.2013.
27.10.201310.11.2013

Zápis č.46 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 9.9.2013
08.10.201322.10.2013

Zápis č.44 z mimoř.verejného zasedání zastup. obce Malá Víska ze dne 31.7.2013.
03.09.201318.09.2013

Zápis č.43 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 8.7.2013.
15.07.201315.08.2013

Zápis č.42 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze den 10.6.2013.
05.07.201319.07.2013

Zápis č.40 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 8.4.2013
30.04.201331.05.2013

Zápis č.39 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 11.3.2013
28.03.201311.04.2013

Zápis č.38 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 27.2.2013
27.03.201311.04.2013

Zápis č. 45 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 12.8.2013.
04.09.201318.09.2013

Zápis č. 41 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 13.5.2013.
04.06.201318.06.2013

Zápis č. 37 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 11.2.2013
26.02.201312.03.2013

Zápis č. 36 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malá Víska ze dne 14.1.2013
29.01.201328.02.2013

Záměr pronajmout následující pozemek.
08.07.201324.07.2013

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Vrtaná studna. Ing. Martin Březovský
14.01.201329.01.2013

Wi-Fi internet v Malé Vísce
25.06.201309.07.2013

Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce-stodola, oplocení, dešťová kanalizace- p.Šindelář
29.01.201328.02.2013

Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce domovní vrtané studny-Bc.Jan Lukeš
28.04.201312.05.2013

Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
04.03.201318.03.2013

Veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2013.
30.04.201331.05.2013

Varování před podvodníky.
28.08.201328.09.2013

V Malé Vísce je opět voda pitná.
25.06.201309.07.2013

Územní rozhodnutí o umístění stavby domovní vrtané studny -manželé Březovský
20.02.201307.03.2013

Upozornění k zneškodňování odpadních vod.
10.06.201328.06.2013

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
01.10.201315.10.2013

Účast na závěrečné kontrolní prohlídce. Novostavba RD, Veřejný vodovod.
15.01.201315.02.2013

Souhlas s užíváním stavby na pozemku p.č.221/6,k.ú. Malá Víska ,p.Šindelář.
09.03.201323.03.2013

Rozhodnutí k nakládání s povrchovými vodami-vodní nádrž Rybníček na návsi.
03.02.201303.03.2013

Revize domovních čistíren odpadních vod.
27.11.201311.12.2013

RALLY PŘÍBRAM 2013
01.10.201315.10.2013

Přehled veřejných vodovodů zasažených povodněmi.
06.06.201328.06.2013

Poplatky za komunální odpad a za psy.
20.03.201303.04.2013

Podpořte Klubíčko v soutěži Projekt snů.
01.10.201315.10.2013

OZNÁMENÍ, Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. nabízí od 1.2.2013 doručování faktur za vodné a stočné v elektronické podobě.
20.02.201320.03.2013

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky.
22.01.201327.02.2013

Mimořádna veterinární opatření
14.06.201328.06.2013

Chráněná krajinná oblast Brdy - Oznámení o předložení návrhu na vyhlášení CHKO Brdy.
11.05.201325.06.2013

E-mail informace k pitné vodě.
04.06.201328.06.2013

Dodržování pravidel při vysoušení.
14.06.201328.06.2013

Do odvolání se nedoporučuje vstup do lesa středních Brd.
08.08.201308.09.2013

Ceny pro vodné a stočné.
03.07.201317.07.2013

Kontakt

Obecní úřad Malá Víska
Malá Víska 44
267 62 Malá Víska
pošta Komárov

telefon  +420 311 572 014
mobil:  724 180 128
email obec@malaviska.cz

Úřední hodiny

Pondělí  18:00 - 20:00 h
Středa  18:00 - 19:00 h

Programy ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Čas poslední aktualizace: 07.06.2019 000 16:56       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine