Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 2.3.2020
Zveřejnit do: 2.4.2020
Oblast: Oznámení
Původce: Obec Malá Víska

Návod pro rezervaci povolenky k průjezdu přes CHKO Brdy prostřednictvím SMS zprávy

Připojené dokumenty:
ikona Návod pro rezervaci povolenky k průjezdu přes CHKO Brdy prostřednictvím SMS zprávy (NáVOD PRO REZERVACI POVOLENKY K PRůJEZDU PřES CHKO BRDY PROSTřEDNICTVíM SMS ZPRáVY 1.77 MB)

Kam dál?

Obecní úřad