Výbory a komise

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s finančními prostředky, sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

 předseda finančního výboru   Zdeněk Hausner ml.

 člen finančního výboru        Renáta Šmídová

 člen finančního výboru          Ing. Marcela Abrhámová

Kam dál?

Samospráva