Výbory a komise

Kontrolní výbor

Provádí kontroly plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování kompetencí jednotlivých orgánů obce.

 

předsedkyně kontrolního výboru   Alexandra Humlová

 

člen kontrolního výboru                Milan Pekárek ml.

  člen kontrolního výboru                Bc. Jan Lukeš
   

 

Kam dál?

Samospráva