Dotace

Žádost o dotaci na veřejné osvětlení.

V prosinci 2011 zastupitelstvo obce Malá Víska předložilo žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z Fondu pro rozvoj malých obcí Středočeského kraje.
I když Středočeský kraj přerozdělil z uvedeného fond přes 500 miliónu, naši žádosti nebylo vyhověno.
 

Žádost o dotaci na instalaci bezdrátového rozhlasu

Informaci k žádosti obce o finanční dotaci na instalaci obecného bezdrátového rozhlasu najdete na úřední desce ze dne 6.7.2011


Naši žádosti nebylo vyhověno.
K 15.1.2011 byla podána žádost o dotaci ke Stredočeskému kraji se spoluúčastí 5% na montáž nového obecního bezdrátového rozhlasového zařízení.