Rozcestník

ŠKOLSTVÍ

V obci Malá Víska není MŠ ani ZŠ. Děti navštěvují nejbližší MŠ a ZŠ. T. G. Masaryka v Komárově.

Za dalším vzděláním dojíždí např. do Hořovic, kde mají možnost studovat na:

SOŠ a SOU Hořovice

www.soshorovice.cz

Gymnázium Václava Hraběte

www.gvh.cz

Kontakt

Obecní úřad Malá Víska
Malá Víska 44
267 62 Malá Víska
pošta Komárov

telefon  +420 311 572 014
mobil:  724 180 128
email obec@malaviska.cz

Úřední hodiny

Pondělí  18:00 - 20:00 h
Středa  18:00 - 19:00 h